Privacyverklaring voor dsm-firmenich website en cookies

Inleiding

Deze Privacyverklaring behandelt hoe dsm-firmenich omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert of wanneer u de website dsm-firmenich.com bezoekt.

Lees het volledig door om ons beleid en uw rechten te begrijpen.

Updates en lokale wetgeving

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om de lokale en internationale wet- en regelgeving bij te houden. In geval van strijdigheid tussen deze Privacyverklaring en lokale wet- en/of regelgeving, prevaleert het laatstgenoemde.

Wat valt er onder deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle zakenpartners, leveranciers, klanten, investeerders en bezoekers van de dsm-firmenich-website. Ze is ook van toepassing wanneer u onze producten, oplossingen of diensten koopt, zich abonneert op onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt.

In deze Privacyverklaring verwijst “dsm-firmenich”, “wij”, “ons”, “onze”, “Groep”, elk naar DSM-Firmenich AG, een bedrijf gevestigd aan de Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Zwitserland, met handelsregisternummer CH-400.3.451.111-0 – evenals haar groepsmaatschappijen.

Wat bedoelen we met persoonsgegevens?

Wanneer we het hebben over “persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op u als individu. Met deze gegevens kunnen we u mogelijk direct (bijv. uw naam) of indirect identificeren door die informatie te koppelen aan andere informatie die we mogelijk al hebben.

Welke gegevens verzamelen we van u?

Tijdens het zakendoen met u kunnen we uw persoonsgegevens verwerken door middel van registratie, het invullen van formulieren, discussies binnen onze community, enquêtes of e-mails, of andere situaties waarin u ervoor hebt gekozen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Algemene persoonsgegevens

Deze omvatten bijvoorbeeld:

 1. Naam en achternaam
 2. Aanhef
 3. E-mailadres
 4. Postcode
 5. Stad/plaats
 6. Telefoonnummer
 7. Geslacht
 8. Bankrekening
 9. Btw-nummer

Informatie gerelateerd aan website en cookies

Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Logboek- en monitoringgegevens die worden gegenereerd bij het verzenden van informatie via het dsm-firmenich-netwerk
 • IP-adressen, MAC-adressen van de apparaten die u gebruikt om met ons te communiceren
 • Apparaatinformatie
 • Gegevens gebruikersaccount
 • Tijd en datum van uw interactie met ons
 • Uw werkelijke of veronderstelde locatie (bepaald door de hierboven vermelde informatie)
 • Informatie met betrekking tot uw interesses (producten of diensten die u op onze website bezoekt)
 • Cookie-voorkeuren
 • Informatie verkregen uit cookies of pixels en soortgelijke trackingtechnologie die op onze websites wordt gebruikt
 • Gegevens met betrekking tot de inhoud van de PDF of whitepapers die op onze websites kunnen worden gedownload (op basis van het onderwerp van de PDF)

Voor meer informatie kunt u naar beneden scrollen naar onze paragraaf over cookies

Overige informatie

Bijvoorbeeld:

 • Informatie met betrekking tot uw verzoeken om informatie, verzoeken om ondersteuning en uw interacties met dsm-firmenich.
Waarom gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om een contract te realiseren, inclusief het beheer van diensten, producten en materialen van en naar dsm-firmenich en de levering van diensten;
 • Om uw verzoek om informatie of deskundig advies uit te voeren of contact te leggen met een van onze professionals;
 • Om beter te begrijpen hoe u met de website omgaat en deze te verbeteren samen met ons dienstenaanbod (inclusief het aanpassen van de inhoud van de website op basis van uw interesses);
 • Om u marketinginformatie te sturen over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten of diensten, inclusief regelmatige nieuwsbrieven – onder voorbehoud van uw aanvaarding van dergelijke nieuwsbrieven;
 • Om de producten en/of diensten van ons en derden te ontwikkelen en te verbeteren, onder meer via anonieme of geaggregeerde gegevens en statistieken;
 • Om organisatorische analyse en ontwikkeling, en managementrapportages te creëren en in verband met zakelijke of financiële transacties, zoals overnames en afstotingen;
 • Om de veiligheid van onze website te waarborgen; en/of
 • Om te voldoen aan wettelijke of andere rechtmatige vereisten, waaronder de openbaarmaking van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten, en om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen.
Op welke rechtsgrond?

Voor de hierboven beschreven activiteiten hebben we de volgende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Ons legitieme zakelijke belang;
 • Om een overeenkomst met u aan te gaan en om dat contract te beheren;
 • Om te voldoen aan wettelijke en juridische verplichtingen; en/of
 • Uw vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Toegang binnen dsm-firmenich
dsm-firmenich zal alleen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden. Relevant personeel (bijv. van het marketing- en communicatieteam) kan het gebruiken om hun werk uit te voeren in overeenstemming met de doeleinden van het verzamelen ervan (bijv. promotie, of communicatie, of enquêtes, enz.).

Aangezien we een wereldwijd bedrijf zijn, moeten sommige van onze werknemers op verschillende locaties mogelijk toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om u betere diensten te kunnen leveren. Een lijst van onze filialen en locaties kan worden bekeken op onze website.

Toegang door andere geautoriseerde bedrijven
We kunnen bepaalde persoonsgegevens ook buiten dsm-firmenich delen met zogenaamde derde partijen. Als we dat doen, zijn deze partijen verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Ook mogen ze uw persoonsgegevens dan alleen gebruiken volgens de instructies van dsm-firmenich.

Dergelijke derde partijen kunnen de volgende omvatten:

 • IT-beveiligingsdienstverleners om diensten te verlenen zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalings- of factureringsverwerking, klantenservice, e-maillevering, klantrelatiebeheer, identiteitsbeheer, marketinginformatie en andere diensten;
 • Andere IT-providers, om hen in staat te stellen u marketingcommunicatie te sturen, in overeenstemming met uw keuzes, als u toestemming hebt gegeven voor dergelijk delen (bijvoorbeeld met het abonnement op een nieuwsbrief);
 • Overheidsinstanties, overheden, regelgevende of fiscale instanties of wetshandhavingsinstanties, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om onze en uw rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen;
 • Verzekeringsmaatschappijen, belasting- en juridische adviseurs en accountants;
 • Zakenpartners en/of;
 • Trainings- en ontwikkelingsorganisaties of consultants.

Als u andere websites bezoekt via links die u vindt op dsm-firmenich.com, vergeet dan niet dat de privacy- en cookieverklaringen van deze bedrijven van toepassing zijn, en niet die van ons.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Alleen voor Californië
Analyseproviders: We kunnen uw informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten delen met onze analyseproviders, zodat ze audits kunnen uitvoeren met betrekking tot een huidige interactie met de consument en gelijktijdige transacties. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, het tellen van advertentie-impressies voor unieke bezoekers, het verifiëren van de positionering en kwaliteit van advertentie-impressies en het controleren van de naleving van deze specificatie en andere normen.

Internationale overdrachten

dsm-firmenich beschermt uw rechten en slaat uw persoonsgegevens alleen op in, en draagt ze alleen over aan, landen met vastgestelde, passende waarborgen en zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld. Dergelijke waarborgen omvatten een erkend mechanisme voor wettelijke toereikendheid, onze regels binnen het bedrijf (die bindende bedrijfsregels voor persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden genoemd en zijn aangenomen om een veilige gegevensoverdracht binnen het bedrijf op te bouwen) of standaard contractuele clausules met derden of dsm-firmenich-bedrijven.

Cookies en trackingtechnologieën

We gebruiken cookies of pixels, of soortgelijke technologieën, wanneer u communiceert met en gebruik maakt van de website dsm-firmenich.com en de subsites ervan, klikt op onze advertenties/banners op sociale mediapagina's of in onze e-mails. In de meeste gevallen kunnen we u niet rechtstreeks identificeren aan de hand van de informatie die we verzamelen met behulp van deze technologieën.

We slaan cookies op uw computer op in overeenstemming met de nieuwste regelgeving, op basis van uw toestemming met onze Cookie Management Tool (de banner op de eerste pagina van de website), die zal verschijnen tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Op deze manier zal de website op zijn best en snelst functioneren. dsm-firmenich kan de gebruiksvriendelijkheid verbeteren en de visualisatie, promotie en productweergave van de website aanpassen aan uw interesses.

U kunt uw toestemming altijd intrekken door op de knop onderaan de pagina “COOKIEVOORKEUREN” te klikken en verschillende opties te selecteren. Door uw instellingen te wijzigen, kunt u ook bepalen dat uw browser geen cookies van deze website accepteert. Houd er rekening mee dat u in dergelijke gevallen mogelijk niet langer alle mogelijkheden en functies van onze website kunt gebruiken. Video's en animaties onthouden bijvoorbeeld sommige instellingen tussen sessies.

Wat voor soort cookies gebruiken we?

Vereiste cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten functioneren en kunnen niet worden afgewezen of uitgeschakeld, zoals taalselectie, privacy-instellingen of inloggegevens.

Functionele en analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het gedrag van gebruikers op onze website analyseren, zodat we

bezoeken en verkeersbronnen kunnen tellen om de prestaties van onze site te meten en te verbeteren. Ze helpen ons te weten te komen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en te zien of we de interactie van gebruikers met de site kunnen verbeteren of vereenvoudigen.

Advertentiecookies
Deze cookies worden gebruikt om u advertenties te bieden die relevant zijn voor uw interesses, zowel binnen als buiten onze website.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en uw keuzes met betrekking tot cookies, afmelding of wijziging van instellingen, scrolt u naar beneden naar de onderkant van de pagina en klikt u hier: 

en selecteert u “Geavanceerde instellingen” om toegang te krijgen tot de volledige lijst en beschrijving van de cookies die worden gebruikt op dsm-firmenich.com en zijn subsites en om uw voorkeuren in te stellen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zolang dat nodig is om de doeleinden te dienen waarvoor uw gegevens zijn verkregen (en/of om te voldoen aan wettelijke vereisten). Daarna worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd, gewist of geanonimiseerd.

Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en dat er ook restinformatie kan zijn die in onze databases en andere records zal overblijven, die niet zal worden verwijderd.

Hoe zorgen we voor de veiligheid van uw gegevens?

dsm-firmenich behandelt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of misbruik. Op deze manier beveiligen we onze systemen volgens de toepasselijke beveiligingscontroles in overeenkomst met de normen voor informatiebeveiliging. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze maatregelen voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Kinderen

De websites van dsm-firmenich zijn niet gericht op en niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan zestien (16) jaar.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

U kunt zich op elk moment uitschrijven of afmelden voor het ontvangen van elektronische communicatie van dsm-firmenich. Als u geen marketinggerelateerde e-mails meer wilt ontvangen, kunt u op de knop Afmelden klikken, die onderaan elke promotionele e-mail die u van ons ontvangt wordt weergegeven.

Daarnaast hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • de persoonsgegevens die dsm-firmenich over u heeft inzien, wijzigen of verwijderen (tenzij het wettelijk vereist of noodzakelijk is om de informatie te bewaren);
 • de verwerking van uw persoonsgegevens door ons beperken of er bezwaar tegen maken (onder bepaalde voorwaarden);
 • vragen om een kopie van uw persoonsgegevens (in een algemeen gangbaar formaat en onder bepaalde voorwaarden).

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar: dsm.privacy@dsm.com. Bij het uitoefenen van uw rechten geldt: hoe specifieker u bent, hoe beter we u kunnen helpen met uw verzoek.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op. We zullen uw vraag dan onderzoeken. Vergeet ook niet dat u het recht hebt om een klacht tegen ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio. We zouden het echter op prijs stellen als u uw zorgen eerst met ons deelt zodat wij deze kunnen afhandelen voordat u uw lokale toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Privacyrechten Californië

Als u een Californische consument bent, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, overdragen en verwerken van uw “Persoonlijke informatie”, zoals gedefinieerd door de California Privacy Rights Act (CPRA). We behouden ons het recht voor om deze rechten te beperken waar toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, inclusief wanneer uw identiteit niet redelijkerwijs kan worden geverifieerd of voor zover uw rechten de rechten en vrijheden van anderen nadelig beïnvloeden. Om een van de onderstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Alleen u of een persoon die is geregistreerd bij de Secretary of State van Californië en die u toestemming geeft om namens u op te treden, kan een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Individuele rechten

Recht om te weten
U hebt het recht om te verzoeken dat dsm-firmenich de persoonlijke informatie die het over u verzamelt, gebruikt en openbaar maakt aan derden aan u bekendmaakt.

Er zijn twee soorten "Right to Know"-verzoeken die u kunt indienen:

1. Recht om te weten (Verkort verzoek): Als u een Verkort verzoek indient, ontvangt u – indien beschikbaar- de volgende informatie over u:

a. Categorie van persoonlijke informatie verzameld in de afgelopen twaalf maanden,

b. Categorieën bronnen waaruit die informatie is verzameld,

c. Het/de zakelijke of commerciële doel(en) waarvoor de informatie werd verzameld,

d. De categorieën van derden met wie persoonlijke informatie is gedeeld, en

e. Het zakelijke of commerciële doel waarvoor dsm-firmenich de categorie Persoonsgegevens heeft verkocht of bekendgemaakt.

2. Recht om te weten (Verzoek om specifieke informatie): Als u een Verzoek om specifieke informatie indient, ontvangt u – indien beschikbaar - de volgende informatie over u:

a. Specifieke persoonlijke informatie die over u wordt verzameld.

Deze informatie wordt u kosteloos verstrekt, tenzij wij van mening zijn dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. U kunt deze informatie tweemaal aanvragen in een periode van 12 maanden.

Recht op verwijdering
U hebt het recht om te verzoeken dat dsm-firmenich en onze dienstverleners alle persoonlijke informatie over uzelf verwijderen die wij van u hebben verzameld na ontvangst van een verifieerbaar verzoek. Op dit recht zijn uitzonderingen van toepassing.

Recht om zich af te melden voor de verkoop van informatie
Consumenten in Californië hebben het recht om zich af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie door een bedrijf dat persoonlijke informatie verkoopt. U kunt op de link op de cookiebanner klikken om dit recht uit te oefenen.

Verzoeken indienen
U kunt een verzoek indienen via e-mail naar dsm.privacy@dsm.com.

Verzoeken verifiëren
We bieden consumenten in Californië de mogelijkheid om verzoeken in te dienen via onze e-mailadressen. We moeten echter verifiëren dat de persoon die om informatie of verwijdering verzoekt de Californische consument is op wie het verzoek betrekking heeft om het verzoek te kunnen verwerken. Om de identiteit van een Californische consument te verifiëren, kunnen we tot drie persoonsgegevens over u vragen wanneer u een verzoek indient zodat we deze kunnen vergelijken met de gegevens die we van u geregistreerd hebben. We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonsgegevens verstrekken als we uw identiteit niet kunnen verifiëren. Het indienen van een verifieerbaar consumentenverzoek vereist niet dat u een account bij ons aanmaakt. We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek wordt verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Ook zullen we alle informatie die u verstrekt na het verwerken van het verzoek verwijderen. dsm-firmenich behoudt zich het recht voor om indien nodig aanvullende stappen te ondernemen om de identiteit van Californische consumenten te verifiëren wanneer we reden hebben om aan te nemen dat een verzoek frauduleus is.

Gemachtigde vertegenwoordiger
Consumenten kunnen een gemachtigde vertegenwoordiger gebruiken om hun verzoek in te dienen. De gemachtigde vertegenwoordiger moet geregistreerd zijn bij de California Secretary of State en bevoegd zijn om namens een consument verzoeken in te dienen. Als u een gemachtigde vertegenwoordiger bent en een consument u ondertekende toestemming heeft verleend om namens hem of haar een verzoek in te dienen, stuur dan een kopie van deze ondertekende toestemming door de consument naar dsm-firmenich. Het niet indienen van een bewijs van ondertekende toestemming kan ertoe leiden dat dsm-firmenich het verzoek van de consument afwijst. We zullen de consument vragen zijn of haar identiteit te verifiëren en rechtstreeks bij ons te bevestigen dat deze consument u toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen.

Hoe neemt u contact met ons op over deze Privacyverklaring?

Als u een vraag hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door dsm-firmenich of over deze Privacyverklaring, nodigen wij u uit om een e-mail te sturen naar ons Privacy Office op dsm.privacy@dsm.com.

Inwoners van Duitsland: We hebben een lokale functionaris voor gegevensbescherming in Duitsland aangesteld, zoals wettelijk vereist. U kunt contact opnemen met de Duitse functionaris voor gegevensbescherming op: DSB-Firmenich@intersoft-consulting.com.